Doctor algemene geneeskunde in Sint-Pieters-Leeuw

Raadplegingen

We werken zo veel mogelijk op afspraak om lange wachttijden te vermijden. Hiervoor kan u telefonisch een afspraak maken op 0478/56.00.00 (Dr. Tom Nys) of op 0478/56.11.11 (Dr. Robert Nys).

Voor Dr. Tom Nys kan u ook via deze website een afspraak maken.

Wij voorzien 1 afspraak per persoon, gelieve dus meerdere afspraken te nemen indien u met meerdere personen bent. Dit geldt ook voor kinderen.

Ziet u geen afspraak online, gelieve dan telefonisch contact op te nemen. We trachten altijd enkele plaatsen te reserveren voor urgenties. Indien er geen vrije afspraken meer zijn kan u steeds terecht tijdens de vrije raadplegingen.

Huisbezoeken

Voor huisbezoeken dient u steeds telefonisch contact op te nemen, bij voorkeur in de voormiddag, zodat wij dit zo goed mogelijk kunnen inplannen. Huisbezoeken worden niet ingepland via de website. Afhankelijk van de urgentie en beschikbaarheid kan dit mogelijks worden uitgevoerd door de niet door u gekozen arts.

Wij reserveren onze huisbezoeken enkel voor patiënten die zwaar zorgbehoevend zijn of zich wegens hun ziekte, hoge leeftijd of handicap moeilijk kunnen verplaatsen.

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen dient u steeds telefonisch contact op te nemen. Bij levensbedreigende situaties waarbij u de arts niet meteen kan bereiken, belt u het noodnummer 112.

Wachtdienst

Tijdens het weekend (van vrijdagavond 20u tot maandagmorgen 8u) en op feestdagen kan u voor medische urgenties terecht bij de Wachtpost Zennevallei: